2515   
$key2 = ALWAYSTOP_
2517   
$key3 = ALWAYSTOP_BEGINAT
2519   
$key4 = ALWAYSTOP_STOPAT
2515   
$key2 = SHOWSEQ_
2517   
$key3 = SHOWSEQ_BEGINAT
2519   
$key4 = SHOWSEQ_STOPAT
2515   
$key2 = AWDB_PRJCATE_TYPE_ID_
2517   
$key3 = AWDB_PRJCATE_TYPE_ID_BEGINAT
2519   
$key4 = AWDB_PRJCATE_TYPE_ID_STOPAT
2515   
$key2 = AWDB_PRJTREE_ID_
2517   
$key3 = AWDB_PRJTREE_ID_BEGINAT
2519   
$key4 = AWDB_PRJTREE_ID_STOPAT
2521   
AWDB_PRJTREE_ID element is in $HTTP_POST_VARS
2525   
$HTTP_POST_VARS[AWDB_PRJTREE_ID] included
2515   
$key2 = AWDB_MEMBERGRADE_TYPE_ID_
2517   
$key3 = AWDB_MEMBERGRADE_TYPE_ID_BEGINAT
2519   
$key4 = AWDB_MEMBERGRADE_TYPE_ID_STOPAT
2515   
$key2 = AWDB_NEWS_TYPE_ID_
2517   
$key3 = AWDB_NEWS_TYPE_ID_BEGINAT
2519   
$key4 = AWDB_NEWS_TYPE_ID_STOPAT
2515   
$key2 = ITEMNO_
2517   
$key3 = ITEMNO_BEGINAT
2519   
$key4 = ITEMNO_STOPAT
2515   
$key2 = NAMECH_
2517   
$key3 = NAMECH_BEGINAT
2519   
$key4 = NAMECH_STOPAT
2515   
$key2 = NAMEEN_
2517   
$key3 = NAMEEN_BEGINAT
2519   
$key4 = NAMEEN_STOPAT
2515   
$key2 = PICCH_
2517   
$key3 = PICCH_BEGINAT
2519   
$key4 = PICCH_STOPAT
2515   
$key2 = PICEN_
2517   
$key3 = PICEN_BEGINAT
2519   
$key4 = PICEN_STOPAT
2515   
$key2 = DESCCH_
2517   
$key3 = DESCCH_BEGINAT
2519   
$key4 = DESCCH_STOPAT
2515   
$key2 = DESCEN_
2517   
$key3 = DESCEN_BEGINAT
2519   
$key4 = DESCEN_STOPAT
2515   
$key2 = PSCH_
2517   
$key3 = PSCH_BEGINAT
2519   
$key4 = PSCH_STOPAT
2515   
$key2 = PSEN_
2517   
$key3 = PSEN_BEGINAT
2519   
$key4 = PSEN_STOPAT
2515   
$key2 = PRICECH_
2517   
$key3 = PRICECH_BEGINAT
2519   
$key4 = PRICECH_STOPAT
2515   
$key2 = PRICEEN_
2517   
$key3 = PRICEEN_BEGINAT
2519   
$key4 = PRICEEN_STOPAT
2515   
$key2 = FILE01_
2517   
$key3 = FILE01_BEGINAT
2519   
$key4 = FILE01_STOPAT
2515   
$key2 = FILE02_
2517   
$key3 = FILE02_BEGINAT
2519   
$key4 = FILE02_STOPAT
2515   
$key2 = PIC01_
2517   
$key3 = PIC01_BEGINAT
2519   
$key4 = PIC01_STOPAT
2515   
$key2 = PIC02_
2517   
$key3 = PIC02_BEGINAT
2519   
$key4 = PIC02_STOPAT
2515   
$key2 = PIC03_
2517   
$key3 = PIC03_BEGINAT
2519   
$key4 = PIC03_STOPAT
2515   
$key2 = PIC04_
2517   
$key3 = PIC04_BEGINAT
2519   
$key4 = PIC04_STOPAT
2515   
$key2 = PIC05_
2517   
$key3 = PIC05_BEGINAT
2519   
$key4 = PIC05_STOPAT
2515   
$key2 = PIC06_
2517   
$key3 = PIC06_BEGINAT
2519   
$key4 = PIC06_STOPAT
2515   
$key2 = PIC07_
2517   
$key3 = PIC07_BEGINAT
2519   
$key4 = PIC07_STOPAT
2515   
$key2 = PIC08_
2517   
$key3 = PIC08_BEGINAT
2519   
$key4 = PIC08_STOPAT
2515   
$key2 = PIC09_
2517   
$key3 = PIC09_BEGINAT
2519   
$key4 = PIC09_STOPAT
2515   
$key2 = PIC10_
2517   
$key3 = PIC10_BEGINAT
2519   
$key4 = PIC10_STOPAT
2515   
$key2 = UUID_
2517   
$key3 = UUID_BEGINAT
2519   
$key4 = UUID_STOPAT
2515   
$key2 = EXTRA_
2517   
$key3 = EXTRA_BEGINAT
2519   
$key4 = EXTRA_STOPAT
2515   
$key2 = EXTRA0_
2517   
$key3 = EXTRA0_BEGINAT
2519   
$key4 = EXTRA0_STOPAT
2515   
$key2 = STOCKSYNC_
2517   
$key3 = STOCKSYNC_BEGINAT
2519   
$key4 = STOCKSYNC_STOPAT
2515   
$key2 = STOCKCNT_
2517   
$key3 = STOCKCNT_BEGINAT
2519   
$key4 = STOCKCNT_STOPAT
2515   
$key2 = SELLCNT_
2517   
$key3 = SELLCNT_BEGINAT
2519   
$key4 = SELLCNT_STOPAT
2515   
$key2 = CLICKCNT_
2517   
$key3 = CLICKCNT_BEGINAT
2519   
$key4 = CLICKCNT_STOPAT
2515   
$key2 = CREATEDTIME_
2517   
$key3 = CREATEDTIME_BEGINAT
2519   
$key4 = CREATEDTIME_STOPAT
2515   
$key2 = MODIFYTIME_
2517   
$key3 = MODIFYTIME_BEGINAT
2519   
$key4 = MODIFYTIME_STOPAT
2515   
$key2 = AWDB_USER_ID_
2517   
$key3 = AWDB_USER_ID_BEGINAT
2519   
$key4 = AWDB_USER_ID_STOPAT
2515   
$key2 = AWDB_SHELFSTATUSNOW_TYPE_ID_
2517   
$key3 = AWDB_SHELFSTATUSNOW_TYPE_ID_BEGINAT
2519   
$key4 = AWDB_SHELFSTATUSNOW_TYPE_ID_STOPAT
2521   
AWDB_SHELFSTATUSNOW_TYPE_ID element is in $HTTP_POST_VARS
2529   
$HTTP_POST_VARS[AWDB_SHELFSTATUSNOW_TYPE_ID] included
2515   
$key2 = AWDB_ENABLESTATUSNOW_TYPE_ID_
2517   
$key3 = AWDB_ENABLESTATUSNOW_TYPE_ID_BEGINAT
2519   
$key4 = AWDB_ENABLESTATUSNOW_TYPE_ID_STOPAT
2521   
AWDB_ENABLESTATUSNOW_TYPE_ID element is in $HTTP_POST_VARS
2529   
$HTTP_POST_VARS[AWDB_ENABLESTATUSNOW_TYPE_ID] included
2515   
$key2 = ENABLETIME_
2517   
$key3 = ENABLETIME_BEGINAT
2519   
$key4 = ENABLETIME_STOPAT
2521   
ENABLETIME element is in $HTTP_POST_VARS
2529   
$HTTP_POST_VARS[ENABLETIME] included
2515   
$key2 = DISABLETIME_
2517   
$key3 = DISABLETIME_BEGINAT
2519   
$key4 = DISABLETIME_STOPAT
2515   
$key2 = IMPORTID_
2517   
$key3 = IMPORTID_BEGINAT
2519   
$key4 = IMPORTID_STOPAT
2515   
$key2 = IMPORTINGDATE_
2517   
$key3 = IMPORTINGDATE_BEGINAT
2519   
$key4 = IMPORTINGDATE_STOPAT
2515   
$key2 = SALESCONTACT_
2517   
$key3 = SALESCONTACT_BEGINAT
2519   
$key4 = SALESCONTACT_STOPAT
2515   
$key2 = AWDB_PRJPAYMENT_TYPE_ID_
2517   
$key3 = AWDB_PRJPAYMENT_TYPE_ID_BEGINAT
2519   
$key4 = AWDB_PRJPAYMENT_TYPE_ID_STOPAT
2515   
$key2 = AWDB_PRJSHIPPING_TYPE_ID_
2517   
$key3 = AWDB_PRJSHIPPING_TYPE_ID_BEGINAT
2519   
$key4 = AWDB_PRJSHIPPING_TYPE_ID_STOPAT
2515   
$key2 = AWDB_PRJPRICE_ID_
2517   
$key3 = AWDB_PRJPRICE_ID_BEGINAT
2519   
$key4 = AWDB_PRJPRICE_ID_STOPAT
2515   
$key2 = IMPORTBY_
2517   
$key3 = IMPORTBY_BEGINAT
2519   
$key4 = IMPORTBY_STOPAT
2515   
$key2 = IMPORTSUBSUM_
2517   
$key3 = IMPORTSUBSUM_BEGINAT
2519   
$key4 = IMPORTSUBSUM_STOPAT
2515   
$key2 = IMPORTSPECPRJPRICE_
2517   
$key3 = IMPORTSPECPRJPRICE_BEGINAT
2519   
$key4 = IMPORTSPECPRJPRICE_STOPAT
2515   
$key2 = IMPORTSUM_
2517   
$key3 = IMPORTSUM_BEGINAT
2519   
$key4 = IMPORTSUM_STOPAT
2515   
$key2 = IMPORTCNT_
2517   
$key3 = IMPORTCNT_BEGINAT
2519   
$key4 = IMPORTCNT_STOPAT
2515   
$key2 = IMPORTNOTE_
2517   
$key3 = IMPORTNOTE_BEGINAT
2519   
$key4 = IMPORTNOTE_STOPAT

2564   $val[1] = ALWAYSTOP
2565   $val[$ColumnName] = ALWAYSTOP $val[$Process] = NUMBER
2595   ALWAYSTOP = _ALWAYSTOP_

2564   $val[1] = SHOWSEQ
2565   $val[$ColumnName] = SHOWSEQ $val[$Process] = NUMBER
2595   SHOWSEQ = _SHOWSEQ_

2564   $val[1] = AWDB_PRJCATE_TYPE_ID
2565   $val[$ColumnName] = AWDB_PRJCATE_TYPE_ID $val[$Process] = NUMBER
2595   AWDB_PRJCATE_TYPE_ID = _AWDB_PRJCATE_TYPE_ID_

2564   $val[1] = AWDB_PRJTREE_ID
2565   $val[$ColumnName] = AWDB_PRJTREE_ID $val[$Process] = MULTIVAR
2595   AWDB_PRJTREE_ID = _AWDB_PRJTREE_ID_
2621   $val[$Process] = MULTIVAR

2564   $val[1] = AWDB_MEMBERGRADE_TYPE_ID
2565   $val[$ColumnName] = AWDB_MEMBERGRADE_TYPE_ID $val[$Process] = MULTIVAR
2595   AWDB_MEMBERGRADE_TYPE_ID = _AWDB_MEMBERGRADE_TYPE_ID_

2564   $val[1] = AWDB_NEWS_TYPE_ID
2565   $val[$ColumnName] = AWDB_NEWS_TYPE_ID $val[$Process] = NUMBER
2595   AWDB_NEWS_TYPE_ID = _AWDB_NEWS_TYPE_ID_

2564   $val[1] = ITEMNO
2565   $val[$ColumnName] = ITEMNO $val[$Process] = TEXT
2595   ITEMNO = _ITEMNO_

2564   $val[1] = NAMECH
2565   $val[$ColumnName] = NAMECH $val[$Process] = TEXT
2595   NAMECH = _NAMECH_

2564   $val[1] = NAMEEN
2565   $val[$ColumnName] = NAMEEN $val[$Process] = TEXT
2595   NAMEEN = _NAMEEN_

2564   $val[1] = PICCH
2565   $val[$ColumnName] = PICCH $val[$Process] = TEXT
2595   PICCH = _PICCH_
2621   $val[$Process] = TEXT

2564   $val[1] = PICEN
2565   $val[$ColumnName] = PICEN $val[$Process] = TEXT
2595   PICEN = _PICEN_

2564   $val[1] = DESCCH
2565   $val[$ColumnName] = DESCCH $val[$Process] = HTML
2595   DESCCH = _DESCCH_

2564   $val[1] = DESCEN
2565   $val[$ColumnName] = DESCEN $val[$Process] = HTML
2595   DESCEN = _DESCEN_

2564   $val[1] = PSCH
2565   $val[$ColumnName] = PSCH $val[$Process] = TEXT
2595   PSCH = _PSCH_
2621   $val[$Process] = TEXT

2564   $val[1] = PSEN
2565   $val[$ColumnName] = PSEN $val[$Process] = TEXT
2595   PSEN = _PSEN_

2564   $val[1] = PRICECH
2565   $val[$ColumnName] = PRICECH $val[$Process] = NUMBER
2595   PRICECH = _PRICECH_

2564   $val[1] = PRICEEN
2565   $val[$ColumnName] = PRICEEN $val[$Process] = NUMBER
2595   PRICEEN = _PRICEEN_

2564   $val[1] = FILE01
2565   $val[$ColumnName] = FILE01 $val[$Process] = FILE
2595   FILE01 = _FILE01_

2564   $val[1] = FILE02
2565   $val[$ColumnName] = FILE02 $val[$Process] = FILE
2595   FILE02 = _FILE02_

2564   $val[1] = PIC01
2565   $val[$ColumnName] = PIC01 $val[$Process] = IMAGE
2595   PIC01 = _PIC01_

2564   $val[1] = PIC02
2565   $val[$ColumnName] = PIC02 $val[$Process] = IMAGE
2595   PIC02 = _PIC02_
2621   $val[$Process] = IMAGE

2564   $val[1] = PIC03
2565   $val[$ColumnName] = PIC03 $val[$Process] = IMAGE
2595   PIC03 = _PIC03_

2564   $val[1] = PIC04
2565   $val[$ColumnName] = PIC04 $val[$Process] = IMAGE
2595   PIC04 = _PIC04_

2564   $val[1] = PIC05
2565   $val[$ColumnName] = PIC05 $val[$Process] = IMAGE
2595   PIC05 = _PIC05_

2564   $val[1] = PIC06
2565   $val[$ColumnName] = PIC06 $val[$Process] = IMAGE
2595   PIC06 = _PIC06_

2564   $val[1] = PIC07
2565   $val[$ColumnName] = PIC07 $val[$Process] = IMAGE
2595   PIC07 = _PIC07_

2564   $val[1] = PIC08
2565   $val[$ColumnName] = PIC08 $val[$Process] = IMAGE
2595   PIC08 = _PIC08_

2564   $val[1] = PIC09
2565   $val[$ColumnName] = PIC09 $val[$Process] = IMAGE
2595   PIC09 = _PIC09_

2564   $val[1] = PIC10
2565   $val[$ColumnName] = PIC10 $val[$Process] = IMAGE
2595   PIC10 = _PIC10_

2564   $val[1] = UUID
2565   $val[$ColumnName] = UUID $val[$Process] = TEXT
2595   UUID = _UUID_

2564   $val[1] = EXTRA
2565   $val[$ColumnName] = EXTRA $val[$Process] = TEXT
2595   EXTRA = _EXTRA_

2564   $val[1] = EXTRA0
2565   $val[$ColumnName] = EXTRA0 $val[$Process] = TEXT
2595   EXTRA0 = _EXTRA0_

2564   $val[1] = STOCKSYNC
2565   $val[$ColumnName] = STOCKSYNC $val[$Process] = NUMBER
2595   STOCKSYNC = _STOCKSYNC_

2564   $val[1] = STOCKCNT
2565   $val[$ColumnName] = STOCKCNT $val[$Process] = NUMBER
2595   STOCKCNT = _STOCKCNT_

2564   $val[1] = SELLCNT
2565   $val[$ColumnName] = SELLCNT $val[$Process] = NUMBER
2595   SELLCNT = _SELLCNT_

2564   $val[1] = CLICKCNT
2565   $val[$ColumnName] = CLICKCNT $val[$Process] = (
2595   CLICKCNT = _CLICKCNT_

2564   $val[1] = CREATEDTIME
2565   $val[$ColumnName] = CREATEDTIME $val[$Process] = DATE
2595   CREATEDTIME = _CREATEDTIME_

2564   $val[1] = MODIFYTIME
2565   $val[$ColumnName] = MODIFYTIME $val[$Process] = DATE
2595   MODIFYTIME = _MODIFYTIME_

2564   $val[1] = AWDB_USER_ID
2565   $val[$ColumnName] = AWDB_USER_ID $val[$Process] = NUMBER
2595   AWDB_USER_ID = _AWDB_USER_ID_

2564   $val[1] = AWDB_SHELFSTATUSNOW_TYPE_ID
2565   $val[$ColumnName] = AWDB_SHELFSTATUSNOW_TYPE_ID $val[$Process] = NUMBER
2588   
$searchtmpstr = !
2590   
$searchpreceedq = 1
2595   AWDB_SHELFSTATUSNOW_TYPE_ID = _AWDB_SHELFSTATUSNOW_TYPE_ID_
2621   $val[$Process] = NUMBER
3208   
$val[3] = NUMBER AWDB_SHELFSTATUSNOW_TYPE_ID
3209   
$domode = SEARCH
3272   
Number : AWDB_SHELFSTATUSNOW_TYPE_ID
3273   
$key : AWDB_SHELFSTATUSNOW_TYPE_ID in_array($key,$httppostkeys) : 1
3275   
$searchpreceedq = 1

2564   $val[1] = AWDB_ENABLESTATUSNOW_TYPE_ID
2565   $val[$ColumnName] = AWDB_ENABLESTATUSNOW_TYPE_ID $val[$Process] = NUMBER
2588   
$searchtmpstr = >
2590   
$searchpreceedq = 1
2595   AWDB_ENABLESTATUSNOW_TYPE_ID = _AWDB_ENABLESTATUSNOW_TYPE_ID_
2621   $val[$Process] = NUMBER
3208   
$val[3] = NUMBER AWDB_ENABLESTATUSNOW_TYPE_ID
3209   
$domode = SEARCH
3272   
Number : AWDB_ENABLESTATUSNOW_TYPE_ID
3273   
$key : AWDB_ENABLESTATUSNOW_TYPE_ID in_array($key,$httppostkeys) : 1
3275   
$searchpreceedq = 1

2564   $val[1] = ENABLETIME
2565   $val[$ColumnName] = ENABLETIME $val[$Process] = DATE
2588   
$searchtmpstr = <
2590   
$searchpreceedq = 1
2595   ENABLETIME = _ENABLETIME_
2621   $val[$Process] = DATE
2752   $searchpreceedq = 1
2754   $val[27] = DATETIME
2777   $val[$Var22] == DATETIME ENABLETIME = DATETIME
$valnow = 2019-02-23 2779
2795   strlen($valnow)==10 ENABLETIME = DATETIME
2845   $searchsql = AWDB_PRJITEM.ENABLETIME < '2019-02-23 00:00:00'

2564   $val[1] = DISABLETIME
2565   $val[$ColumnName] = DISABLETIME $val[$Process] = DATE
2595   DISABLETIME = _DISABLETIME_

2564   $val[1] = IMPORTID
2565   $val[$ColumnName] = IMPORTID $val[$Process] = TEXT
2595   IMPORTID = _IMPORTID_

2564   $val[1] = IMPORTINGDATE
2565   $val[$ColumnName] = IMPORTINGDATE $val[$Process] = DATE
2595   IMPORTINGDATE = _IMPORTINGDATE_

2564   $val[1] = SALESCONTACT
2565   $val[$ColumnName] = SALESCONTACT $val[$Process] = TEXT
2595   SALESCONTACT = _SALESCONTACT_

2564   $val[1] = AWDB_PRJPAYMENT_TYPE_ID
2565   $val[$ColumnName] = AWDB_PRJPAYMENT_TYPE_ID $val[$Process] = NUMBER
2595   AWDB_PRJPAYMENT_TYPE_ID = _AWDB_PRJPAYMENT_TYPE_ID_

2564   $val[1] = AWDB_PRJSHIPPING_TYPE_ID
2565   $val[$ColumnName] = AWDB_PRJSHIPPING_TYPE_ID $val[$Process] = NUMBER
2595   AWDB_PRJSHIPPING_TYPE_ID = _AWDB_PRJSHIPPING_TYPE_ID_

2564   $val[1] = AWDB_PRJPRICE_ID
2565   $val[$ColumnName] = AWDB_PRJPRICE_ID $val[$Process] = NUMBER
2595   AWDB_PRJPRICE_ID = _AWDB_PRJPRICE_ID_

2564   $val[1] = IMPORTBY
2565   $val[$ColumnName] = IMPORTBY $val[$Process] = NUMBER
2595   IMPORTBY = _IMPORTBY_

2564   $val[1] = IMPORTSUBSUM
2565   $val[$ColumnName] = IMPORTSUBSUM $val[$Process] = NUMBER
2595   IMPORTSUBSUM = _IMPORTSUBSUM_

2564   $val[1] = IMPORTSPECPRJPRICE
2565   $val[$ColumnName] = IMPORTSPECPRJPRICE $val[$Process] = NUMBER
2595   IMPORTSPECPRJPRICE = _IMPORTSPECPRJPRICE_

2564   $val[1] = IMPORTSUM
2565   $val[$ColumnName] = IMPORTSUM $val[$Process] = NUMBER
2595   IMPORTSUM = _IMPORTSUM_

2564   $val[1] = IMPORTCNT
2565   $val[$ColumnName] = IMPORTCNT $val[$Process] = NUMBER
2595   IMPORTCNT = _IMPORTCNT_

2564   $val[1] = IMPORTNOTE
2565   $val[$ColumnName] = IMPORTNOTE $val[$Process] = TEXT
2595   IMPORTNOTE = _IMPORTNOTE_
2515   
$key2 = ALWAYSTOP_
2517   
$key3 = ALWAYSTOP_BEGINAT
2519   
$key4 = ALWAYSTOP_STOPAT
2515   
$key2 = SHOWSEQ_
2517   
$key3 = SHOWSEQ_BEGINAT
2519   
$key4 = SHOWSEQ_STOPAT
2515   
$key2 = AWDB_PRJCATE_TYPE_ID_
2517   
$key3 = AWDB_PRJCATE_TYPE_ID_BEGINAT
2519   
$key4 = AWDB_PRJCATE_TYPE_ID_STOPAT
2515   
$key2 = AWDB_PRJTREE_ID_
2517   
$key3 = AWDB_PRJTREE_ID_BEGINAT
2519   
$key4 = AWDB_PRJTREE_ID_STOPAT
2521   
AWDB_PRJTREE_ID element is in $HTTP_POST_VARS
2525   
$HTTP_POST_VARS[AWDB_PRJTREE_ID] included
2515   
$key2 = AWDB_MEMBERGRADE_TYPE_ID_
2517   
$key3 = AWDB_MEMBERGRADE_TYPE_ID_BEGINAT
2519   
$key4 = AWDB_MEMBERGRADE_TYPE_ID_STOPAT
2515   
$key2 = AWDB_NEWS_TYPE_ID_
2517   
$key3 = AWDB_NEWS_TYPE_ID_BEGINAT
2519   
$key4 = AWDB_NEWS_TYPE_ID_STOPAT
2515   
$key2 = ITEMNO_
2517   
$key3 = ITEMNO_BEGINAT
2519   
$key4 = ITEMNO_STOPAT
2515   
$key2 = NAMECH_
2517   
$key3 = NAMECH_BEGINAT
2519   
$key4 = NAMECH_STOPAT
2515   
$key2 = NAMEEN_
2517   
$key3 = NAMEEN_BEGINAT
2519   
$key4 = NAMEEN_STOPAT
2515   
$key2 = PICCH_
2517   
$key3 = PICCH_BEGINAT
2519   
$key4 = PICCH_STOPAT
2515   
$key2 = PICEN_
2517   
$key3 = PICEN_BEGINAT
2519   
$key4 = PICEN_STOPAT
2515   
$key2 = DESCCH_
2517   
$key3 = DESCCH_BEGINAT
2519   
$key4 = DESCCH_STOPAT
2515   
$key2 = DESCEN_
2517   
$key3 = DESCEN_BEGINAT
2519   
$key4 = DESCEN_STOPAT
2515   
$key2 = PSCH_
2517   
$key3 = PSCH_BEGINAT
2519   
$key4 = PSCH_STOPAT
2515   
$key2 = PSEN_
2517   
$key3 = PSEN_BEGINAT
2519   
$key4 = PSEN_STOPAT
2515   
$key2 = PRICECH_
2517   
$key3 = PRICECH_BEGINAT
2519   
$key4 = PRICECH_STOPAT
2515   
$key2 = PRICEEN_
2517   
$key3 = PRICEEN_BEGINAT
2519   
$key4 = PRICEEN_STOPAT
2515   
$key2 = FILE01_
2517   
$key3 = FILE01_BEGINAT
2519   
$key4 = FILE01_STOPAT
2515   
$key2 = FILE02_
2517   
$key3 = FILE02_BEGINAT
2519   
$key4 = FILE02_STOPAT
2515   
$key2 = PIC01_
2517   
$key3 = PIC01_BEGINAT
2519   
$key4 = PIC01_STOPAT
2515   
$key2 = PIC02_
2517   
$key3 = PIC02_BEGINAT
2519   
$key4 = PIC02_STOPAT
2515   
$key2 = PIC03_
2517   
$key3 = PIC03_BEGINAT
2519   
$key4 = PIC03_STOPAT
2515   
$key2 = PIC04_
2517   
$key3 = PIC04_BEGINAT
2519   
$key4 = PIC04_STOPAT
2515   
$key2 = PIC05_
2517   
$key3 = PIC05_BEGINAT
2519   
$key4 = PIC05_STOPAT
2515   
$key2 = PIC06_
2517   
$key3 = PIC06_BEGINAT
2519   
$key4 = PIC06_STOPAT
2515   
$key2 = PIC07_
2517   
$key3 = PIC07_BEGINAT
2519   
$key4 = PIC07_STOPAT
2515   
$key2 = PIC08_
2517   
$key3 = PIC08_BEGINAT
2519   
$key4 = PIC08_STOPAT
2515   
$key2 = PIC09_
2517   
$key3 = PIC09_BEGINAT
2519   
$key4 = PIC09_STOPAT
2515   
$key2 = PIC10_
2517   
$key3 = PIC10_BEGINAT
2519   
$key4 = PIC10_STOPAT
2515   
$key2 = UUID_
2517   
$key3 = UUID_BEGINAT
2519   
$key4 = UUID_STOPAT
2515   
$key2 = EXTRA_
2517   
$key3 = EXTRA_BEGINAT
2519   
$key4 = EXTRA_STOPAT
2515   
$key2 = EXTRA0_
2517   
$key3 = EXTRA0_BEGINAT
2519   
$key4 = EXTRA0_STOPAT
2515   
$key2 = STOCKSYNC_
2517   
$key3 = STOCKSYNC_BEGINAT
2519   
$key4 = STOCKSYNC_STOPAT
2515   
$key2 = STOCKCNT_
2517   
$key3 = STOCKCNT_BEGINAT
2519   
$key4 = STOCKCNT_STOPAT
2515   
$key2 = SELLCNT_
2517   
$key3 = SELLCNT_BEGINAT
2519   
$key4 = SELLCNT_STOPAT
2515   
$key2 = CLICKCNT_
2517   
$key3 = CLICKCNT_BEGINAT
2519   
$key4 = CLICKCNT_STOPAT
2515   
$key2 = CREATEDTIME_
2517   
$key3 = CREATEDTIME_BEGINAT
2519   
$key4 = CREATEDTIME_STOPAT
2515   
$key2 = MODIFYTIME_
2517   
$key3 = MODIFYTIME_BEGINAT
2519   
$key4 = MODIFYTIME_STOPAT
2515   
$key2 = AWDB_USER_ID_
2517   
$key3 = AWDB_USER_ID_BEGINAT
2519   
$key4 = AWDB_USER_ID_STOPAT
2515   
$key2 = AWDB_SHELFSTATUSNOW_TYPE_ID_
2517   
$key3 = AWDB_SHELFSTATUSNOW_TYPE_ID_BEGINAT
2519   
$key4 = AWDB_SHELFSTATUSNOW_TYPE_ID_STOPAT
2521   
AWDB_SHELFSTATUSNOW_TYPE_ID element is in $HTTP_POST_VARS
2529   
$HTTP_POST_VARS[AWDB_SHELFSTATUSNOW_TYPE_ID] included
2515   
$key2 = AWDB_ENABLESTATUSNOW_TYPE_ID_
2517   
$key3 = AWDB_ENABLESTATUSNOW_TYPE_ID_BEGINAT
2519   
$key4 = AWDB_ENABLESTATUSNOW_TYPE_ID_STOPAT
2521   
AWDB_ENABLESTATUSNOW_TYPE_ID element is in $HTTP_POST_VARS
2529   
$HTTP_POST_VARS[AWDB_ENABLESTATUSNOW_TYPE_ID] included
2515   
$key2 = ENABLETIME_
2517   
$key3 = ENABLETIME_BEGINAT
2519   
$key4 = ENABLETIME_STOPAT
2521   
ENABLETIME element is in $HTTP_POST_VARS
2529   
$HTTP_POST_VARS[ENABLETIME] included
2515   
$key2 = DISABLETIME_
2517   
$key3 = DISABLETIME_BEGINAT
2519   
$key4 = DISABLETIME_STOPAT
2515   
$key2 = IMPORTID_
2517   
$key3 = IMPORTID_BEGINAT
2519   
$key4 = IMPORTID_STOPAT
2515   
$key2 = IMPORTINGDATE_
2517   
$key3 = IMPORTINGDATE_BEGINAT
2519   
$key4 = IMPORTINGDATE_STOPAT
2515   
$key2 = SALESCONTACT_
2517   
$key3 = SALESCONTACT_BEGINAT
2519   
$key4 = SALESCONTACT_STOPAT
2515   
$key2 = AWDB_PRJPAYMENT_TYPE_ID_
2517   
$key3 = AWDB_PRJPAYMENT_TYPE_ID_BEGINAT
2519   
$key4 = AWDB_PRJPAYMENT_TYPE_ID_STOPAT
2515   
$key2 = AWDB_PRJSHIPPING_TYPE_ID_
2517   
$key3 = AWDB_PRJSHIPPING_TYPE_ID_BEGINAT
2519   
$key4 = AWDB_PRJSHIPPING_TYPE_ID_STOPAT
2515   
$key2 = AWDB_PRJPRICE_ID_
2517   
$key3 = AWDB_PRJPRICE_ID_BEGINAT
2519   
$key4 = AWDB_PRJPRICE_ID_STOPAT
2515   
$key2 = IMPORTBY_
2517   
$key3 = IMPORTBY_BEGINAT
2519   
$key4 = IMPORTBY_STOPAT
2515   
$key2 = IMPORTSUBSUM_
2517   
$key3 = IMPORTSUBSUM_BEGINAT
2519   
$key4 = IMPORTSUBSUM_STOPAT
2515   
$key2 = IMPORTSPECPRJPRICE_
2517   
$key3 = IMPORTSPECPRJPRICE_BEGINAT
2519   
$key4 = IMPORTSPECPRJPRICE_STOPAT
2515   
$key2 = IMPORTSUM_
2517   
$key3 = IMPORTSUM_BEGINAT
2519   
$key4 = IMPORTSUM_STOPAT
2515   
$key2 = IMPORTCNT_
2517   
$key3 = IMPORTCNT_BEGINAT
2519   
$key4 = IMPORTCNT_STOPAT
2515   
$key2 = IMPORTNOTE_
2517   
$key3 = IMPORTNOTE_BEGINAT
2519   
$key4 = IMPORTNOTE_STOPAT

2564   $val[1] = ALWAYSTOP
2565   $val[$ColumnName] = ALWAYSTOP $val[$Process] = NUMBER
2595   ALWAYSTOP = _ALWAYSTOP_

2564   $val[1] = SHOWSEQ
2565   $val[$ColumnName] = SHOWSEQ $val[$Process] = NUMBER
2595   SHOWSEQ = _SHOWSEQ_

2564   $val[1] = AWDB_PRJCATE_TYPE_ID
2565   $val[$ColumnName] = AWDB_PRJCATE_TYPE_ID $val[$Process] = NUMBER
2595   AWDB_PRJCATE_TYPE_ID = _AWDB_PRJCATE_TYPE_ID_

2564   $val[1] = AWDB_PRJTREE_ID
2565   $val[$ColumnName] = AWDB_PRJTREE_ID $val[$Process] = MULTIVAR
2595   AWDB_PRJTREE_ID = _AWDB_PRJTREE_ID_
2621   $val[$Process] = MULTIVAR

2564   $val[1] = AWDB_MEMBERGRADE_TYPE_ID
2565   $val[$ColumnName] = AWDB_MEMBERGRADE_TYPE_ID $val[$Process] = MULTIVAR
2595   AWDB_MEMBERGRADE_TYPE_ID = _AWDB_MEMBERGRADE_TYPE_ID_

2564   $val[1] = AWDB_NEWS_TYPE_ID
2565   $val[$ColumnName] = AWDB_NEWS_TYPE_ID $val[$Process] = NUMBER
2595   AWDB_NEWS_TYPE_ID = _AWDB_NEWS_TYPE_ID_

2564   $val[1] = ITEMNO
2565   $val[$ColumnName] = ITEMNO $val[$Process] = TEXT
2595   ITEMNO = _ITEMNO_

2564   $val[1] = NAMECH
2565   $val[$ColumnName] = NAMECH $val[$Process] = TEXT
2595   NAMECH = _NAMECH_

2564   $val[1] = NAMEEN
2565   $val[$ColumnName] = NAMEEN $val[$Process] = TEXT
2595   NAMEEN = _NAMEEN_

2564   $val[1] = PICCH
2565   $val[$ColumnName] = PICCH $val[$Process] = TEXT
2595   PICCH = _PICCH_

2564   $val[1] = PICEN
2565   $val[$ColumnName] = PICEN $val[$Process] = TEXT
2595   PICEN = _PICEN_

2564   $val[1] = DESCCH
2565   $val[$ColumnName] = DESCCH $val[$Process] = HTML
2595   DESCCH = _DESCCH_
2621   $val[$Process] = HTML

2564   $val[1] = DESCEN
2565   $val[$ColumnName] = DESCEN $val[$Process] = HTML
2595   DESCEN = _DESCEN_

2564   $val[1] = PSCH
2565   $val[$ColumnName] = PSCH $val[$Process] = TEXT
2595   PSCH = _PSCH_

2564   $val[1] = PSEN
2565   $val[$ColumnName] = PSEN $val[$Process] = TEXT
2595   PSEN = _PSEN_

2564   $val[1] = PRICECH
2565   $val[$ColumnName] = PRICECH $val[$Process] = NUMBER
2595   PRICECH = _PRICECH_

2564   $val[1] = PRICEEN
2565   $val[$ColumnName] = PRICEEN $val[$Process] = NUMBER
2595   PRICEEN = _PRICEEN_

2564   $val[1] = FILE01
2565   $val[$ColumnName] = FILE01 $val[$Process] = FILE
2595   FILE01 = _FILE01_

2564   $val[1] = FILE02
2565   $val[$ColumnName] = FILE02 $val[$Process] = FILE
2595   FILE02 = _FILE02_

2564   $val[1] = PIC01
2565   $val[$ColumnName] = PIC01 $val[$Process] = IMAGE
2595   PIC01 = _PIC01_

2564   $val[1] = PIC02
2565   $val[$ColumnName] = PIC02 $val[$Process] = IMAGE
2595   PIC02 = _PIC02_

2564   $val[1] = PIC03
2565   $val[$ColumnName] = PIC03 $val[$Process] = IMAGE
2595   PIC03 = _PIC03_

2564   $val[1] = PIC04
2565   $val[$ColumnName] = PIC04 $val[$Process] = IMAGE
2595   PIC04 = _PIC04_

2564   $val[1] = PIC05
2565   $val[$ColumnName] = PIC05 $val[$Process] = IMAGE
2595   PIC05 = _PIC05_

2564   $val[1] = PIC06
2565   $val[$ColumnName] = PIC06 $val[$Process] = IMAGE
2595   PIC06 = _PIC06_

2564   $val[1] = PIC07
2565   $val[$ColumnName] = PIC07 $val[$Process] = IMAGE
2595   PIC07 = _PIC07_

2564   $val[1] = PIC08
2565   $val[$ColumnName] = PIC08 $val[$Process] = IMAGE
2595   PIC08 = _PIC08_

2564   $val[1] = PIC09
2565   $val[$ColumnName] = PIC09 $val[$Process] = IMAGE
2595   PIC09 = _PIC09_

2564   $val[1] = PIC10
2565   $val[$ColumnName] = PIC10 $val[$Process] = IMAGE
2595   PIC10 = _PIC10_

2564   $val[1] = UUID
2565   $val[$ColumnName] = UUID $val[$Process] = TEXT
2595   UUID = _UUID_

2564   $val[1] = EXTRA
2565   $val[$ColumnName] = EXTRA $val[$Process] = TEXT
2595   EXTRA = _EXTRA_

2564   $val[1] = EXTRA0
2565   $val[$ColumnName] = EXTRA0 $val[$Process] = TEXT
2595   EXTRA0 = _EXTRA0_

2564   $val[1] = STOCKSYNC
2565   $val[$ColumnName] = STOCKSYNC $val[$Process] = NUMBER
2595   STOCKSYNC = _STOCKSYNC_

2564   $val[1] = STOCKCNT
2565   $val[$ColumnName] = STOCKCNT $val[$Process] = NUMBER
2595   STOCKCNT = _STOCKCNT_

2564   $val[1] = SELLCNT
2565   $val[$ColumnName] = SELLCNT $val[$Process] = NUMBER
2595   SELLCNT = _SELLCNT_

2564   $val[1] = CLICKCNT
2565   $val[$ColumnName] = CLICKCNT $val[$Process] = (
2595   CLICKCNT = _CLICKCNT_

2564   $val[1] = CREATEDTIME
2565   $val[$ColumnName] = CREATEDTIME $val[$Process] = DATE
2595   CREATEDTIME = _CREATEDTIME_

2564   $val[1] = MODIFYTIME
2565   $val[$ColumnName] = MODIFYTIME $val[$Process] = DATE
2595   MODIFYTIME = _MODIFYTIME_

2564   $val[1] = AWDB_USER_ID
2565   $val[$ColumnName] = AWDB_USER_ID $val[$Process] = NUMBER
2595   AWDB_USER_ID = _AWDB_USER_ID_

2564   $val[1] = AWDB_SHELFSTATUSNOW_TYPE_ID
2565   $val[$ColumnName] = AWDB_SHELFSTATUSNOW_TYPE_ID $val[$Process] = NUMBER
2588   
$searchtmpstr = !
2590   
$searchpreceedq = 1
2595   AWDB_SHELFSTATUSNOW_TYPE_ID = _AWDB_SHELFSTATUSNOW_TYPE_ID_
2621   $val[$Process] = NUMBER
3208   
$val[3] = NUMBER AWDB_SHELFSTATUSNOW_TYPE_ID
3209   
$domode = SEARCH
3272   
Number : AWDB_SHELFSTATUSNOW_TYPE_ID
3273   
$key : AWDB_SHELFSTATUSNOW_TYPE_ID in_array($key,$httppostkeys) : 1
3275   
$searchpreceedq = 1

2564   $val[1] = AWDB_ENABLESTATUSNOW_TYPE_ID
2565   $val[$ColumnName] = AWDB_ENABLESTATUSNOW_TYPE_ID $val[$Process] = NUMBER
2588   
$searchtmpstr = >
2590   
$searchpreceedq = 1
2595   AWDB_ENABLESTATUSNOW_TYPE_ID = _AWDB_ENABLESTATUSNOW_TYPE_ID_
2621   $val[$Process] = NUMBER
3208   
$val[3] = NUMBER AWDB_ENABLESTATUSNOW_TYPE_ID
3209   
$domode = SEARCH
3272   
Number : AWDB_ENABLESTATUSNOW_TYPE_ID
3273   
$key : AWDB_ENABLESTATUSNOW_TYPE_ID in_array($key,$httppostkeys) : 1
3275   
$searchpreceedq = 1

2564   $val[1] = ENABLETIME
2565   $val[$ColumnName] = ENABLETIME $val[$Process] = DATE
2588   
$searchtmpstr = <
2590   
$searchpreceedq = 1
2595   ENABLETIME = _ENABLETIME_
2621   $val[$Process] = DATE
2752   $searchpreceedq = 1
2754   $val[27] = DATETIME
2777   $val[$Var22] == DATETIME ENABLETIME = DATETIME
$valnow = 2019-02-23 2779
2795   strlen($valnow)==10 ENABLETIME = DATETIME
2845   $searchsql = AWDB_PRJITEM.ENABLETIME < '2019-02-23 00:00:00'

2564   $val[1] = DISABLETIME
2565   $val[$ColumnName] = DISABLETIME $val[$Process] = DATE
2595   DISABLETIME = _DISABLETIME_

2564   $val[1] = IMPORTID
2565   $val[$ColumnName] = IMPORTID $val[$Process] = TEXT
2595   IMPORTID = _IMPORTID_

2564   $val[1] = IMPORTINGDATE
2565   $val[$ColumnName] = IMPORTINGDATE $val[$Process] = DATE
2595   IMPORTINGDATE = _IMPORTINGDATE_

2564   $val[1] = SALESCONTACT
2565   $val[$ColumnName] = SALESCONTACT $val[$Process] = TEXT
2595   SALESCONTACT = _SALESCONTACT_

2564   $val[1] = AWDB_PRJPAYMENT_TYPE_ID
2565   $val[$ColumnName] = AWDB_PRJPAYMENT_TYPE_ID $val[$Process] = NUMBER
2595   AWDB_PRJPAYMENT_TYPE_ID = _AWDB_PRJPAYMENT_TYPE_ID_

2564   $val[1] = AWDB_PRJSHIPPING_TYPE_ID
2565   $val[$ColumnName] = AWDB_PRJSHIPPING_TYPE_ID $val[$Process] = NUMBER
2595   AWDB_PRJSHIPPING_TYPE_ID = _AWDB_PRJSHIPPING_TYPE_ID_

2564   $val[1] = AWDB_PRJPRICE_ID
2565   $val[$ColumnName] = AWDB_PRJPRICE_ID $val[$Process] = NUMBER
2595   AWDB_PRJPRICE_ID = _AWDB_PRJPRICE_ID_

2564   $val[1] = IMPORTBY
2565   $val[$ColumnName] = IMPORTBY $val[$Process] = NUMBER
2595   IMPORTBY = _IMPORTBY_

2564   $val[1] = IMPORTSUBSUM
2565   $val[$ColumnName] = IMPORTSUBSUM $val[$Process] = NUMBER
2595   IMPORTSUBSUM = _IMPORTSUBSUM_

2564   $val[1] = IMPORTSPECPRJPRICE
2565   $val[$ColumnName] = IMPORTSPECPRJPRICE $val[$Process] = NUMBER
2595   IMPORTSPECPRJPRICE = _IMPORTSPECPRJPRICE_

2564   $val[1] = IMPORTSUM
2565   $val[$ColumnName] = IMPORTSUM $val[$Process] = NUMBER
2595   IMPORTSUM = _IMPORTSUM_

2564   $val[1] = IMPORTCNT
2565   $val[$ColumnName] = IMPORTCNT $val[$Process] = NUMBER
2595   IMPORTCNT = _IMPORTCNT_

2564   $val[1] = IMPORTNOTE
2565   $val[$ColumnName] = IMPORTNOTE $val[$Process] = TEXT
2595   IMPORTNOTE = _IMPORTNOTE_ frankytw.com ::: Contact Us

Please leave your contact information below,
frankytw.com will regularly provide you with updated information related to this site.

 
* Required Field
* Contact Name|
Company Name |
* E-mail |
Phone |
* Message Type |
* Message Subject |
* Message |
* Captcha Code | Verification Image