2515   
$key2 = ALWAYSTOP_
2517   
$key3 = ALWAYSTOP_BEGINAT
2519   
$key4 = ALWAYSTOP_STOPAT
2515   
$key2 = SHOWSEQ_
2517   
$key3 = SHOWSEQ_BEGINAT
2519   
$key4 = SHOWSEQ_STOPAT
2515   
$key2 = AWDB_PRJCATE_TYPE_ID_
2517   
$key3 = AWDB_PRJCATE_TYPE_ID_BEGINAT
2519   
$key4 = AWDB_PRJCATE_TYPE_ID_STOPAT
2515   
$key2 = AWDB_PRJTREE_ID_
2517   
$key3 = AWDB_PRJTREE_ID_BEGINAT
2519   
$key4 = AWDB_PRJTREE_ID_STOPAT
2521   
AWDB_PRJTREE_ID element is in $HTTP_POST_VARS
2525   
$HTTP_POST_VARS[AWDB_PRJTREE_ID] included
2515   
$key2 = AWDB_MEMBERGRADE_TYPE_ID_
2517   
$key3 = AWDB_MEMBERGRADE_TYPE_ID_BEGINAT
2519   
$key4 = AWDB_MEMBERGRADE_TYPE_ID_STOPAT
2515   
$key2 = AWDB_NEWS_TYPE_ID_
2517   
$key3 = AWDB_NEWS_TYPE_ID_BEGINAT
2519   
$key4 = AWDB_NEWS_TYPE_ID_STOPAT
2515   
$key2 = ITEMNO_
2517   
$key3 = ITEMNO_BEGINAT
2519   
$key4 = ITEMNO_STOPAT
2515   
$key2 = NAMECH_
2517   
$key3 = NAMECH_BEGINAT
2519   
$key4 = NAMECH_STOPAT
2515   
$key2 = NAMEEN_
2517   
$key3 = NAMEEN_BEGINAT
2519   
$key4 = NAMEEN_STOPAT
2515   
$key2 = PICCH_
2517   
$key3 = PICCH_BEGINAT
2519   
$key4 = PICCH_STOPAT
2515   
$key2 = PICEN_
2517   
$key3 = PICEN_BEGINAT
2519   
$key4 = PICEN_STOPAT
2515   
$key2 = DESCCH_
2517   
$key3 = DESCCH_BEGINAT
2519   
$key4 = DESCCH_STOPAT
2515   
$key2 = DESCEN_
2517   
$key3 = DESCEN_BEGINAT
2519   
$key4 = DESCEN_STOPAT
2515   
$key2 = PSCH_
2517   
$key3 = PSCH_BEGINAT
2519   
$key4 = PSCH_STOPAT
2515   
$key2 = PSEN_
2517   
$key3 = PSEN_BEGINAT
2519   
$key4 = PSEN_STOPAT
2515   
$key2 = PRICECH_
2517   
$key3 = PRICECH_BEGINAT
2519   
$key4 = PRICECH_STOPAT
2515   
$key2 = PRICEEN_
2517   
$key3 = PRICEEN_BEGINAT
2519   
$key4 = PRICEEN_STOPAT
2515   
$key2 = FILE01_
2517   
$key3 = FILE01_BEGINAT
2519   
$key4 = FILE01_STOPAT
2515   
$key2 = FILE02_
2517   
$key3 = FILE02_BEGINAT
2519   
$key4 = FILE02_STOPAT
2515   
$key2 = PIC01_
2517   
$key3 = PIC01_BEGINAT
2519   
$key4 = PIC01_STOPAT
2515   
$key2 = PIC02_
2517   
$key3 = PIC02_BEGINAT
2519   
$key4 = PIC02_STOPAT
2515   
$key2 = PIC03_
2517   
$key3 = PIC03_BEGINAT
2519   
$key4 = PIC03_STOPAT
2515   
$key2 = PIC04_
2517   
$key3 = PIC04_BEGINAT
2519   
$key4 = PIC04_STOPAT
2515   
$key2 = PIC05_
2517   
$key3 = PIC05_BEGINAT
2519   
$key4 = PIC05_STOPAT
2515   
$key2 = PIC06_
2517   
$key3 = PIC06_BEGINAT
2519   
$key4 = PIC06_STOPAT
2515   
$key2 = PIC07_
2517   
$key3 = PIC07_BEGINAT
2519   
$key4 = PIC07_STOPAT
2515   
$key2 = PIC08_
2517   
$key3 = PIC08_BEGINAT
2519   
$key4 = PIC08_STOPAT
2515   
$key2 = PIC09_
2517   
$key3 = PIC09_BEGINAT
2519   
$key4 = PIC09_STOPAT
2515   
$key2 = PIC10_
2517   
$key3 = PIC10_BEGINAT
2519   
$key4 = PIC10_STOPAT
2515   
$key2 = UUID_
2517   
$key3 = UUID_BEGINAT
2519   
$key4 = UUID_STOPAT
2515   
$key2 = EXTRA_
2517   
$key3 = EXTRA_BEGINAT
2519   
$key4 = EXTRA_STOPAT
2515   
$key2 = EXTRA0_
2517   
$key3 = EXTRA0_BEGINAT
2519   
$key4 = EXTRA0_STOPAT
2515   
$key2 = STOCKSYNC_
2517   
$key3 = STOCKSYNC_BEGINAT
2519   
$key4 = STOCKSYNC_STOPAT
2515   
$key2 = STOCKCNT_
2517   
$key3 = STOCKCNT_BEGINAT
2519   
$key4 = STOCKCNT_STOPAT
2515   
$key2 = SELLCNT_
2517   
$key3 = SELLCNT_BEGINAT
2519   
$key4 = SELLCNT_STOPAT
2515   
$key2 = CLICKCNT_
2517   
$key3 = CLICKCNT_BEGINAT
2519   
$key4 = CLICKCNT_STOPAT
2515   
$key2 = CREATEDTIME_
2517   
$key3 = CREATEDTIME_BEGINAT
2519   
$key4 = CREATEDTIME_STOPAT
2515   
$key2 = MODIFYTIME_
2517   
$key3 = MODIFYTIME_BEGINAT
2519   
$key4 = MODIFYTIME_STOPAT
2515   
$key2 = AWDB_USER_ID_
2517   
$key3 = AWDB_USER_ID_BEGINAT
2519   
$key4 = AWDB_USER_ID_STOPAT
2515   
$key2 = AWDB_SHELFSTATUSNOW_TYPE_ID_
2517   
$key3 = AWDB_SHELFSTATUSNOW_TYPE_ID_BEGINAT
2519   
$key4 = AWDB_SHELFSTATUSNOW_TYPE_ID_STOPAT
2521   
AWDB_SHELFSTATUSNOW_TYPE_ID element is in $HTTP_POST_VARS
2529   
$HTTP_POST_VARS[AWDB_SHELFSTATUSNOW_TYPE_ID] included
2515   
$key2 = AWDB_ENABLESTATUSNOW_TYPE_ID_
2517   
$key3 = AWDB_ENABLESTATUSNOW_TYPE_ID_BEGINAT
2519   
$key4 = AWDB_ENABLESTATUSNOW_TYPE_ID_STOPAT
2521   
AWDB_ENABLESTATUSNOW_TYPE_ID element is in $HTTP_POST_VARS
2529   
$HTTP_POST_VARS[AWDB_ENABLESTATUSNOW_TYPE_ID] included
2515   
$key2 = ENABLETIME_
2517   
$key3 = ENABLETIME_BEGINAT
2519   
$key4 = ENABLETIME_STOPAT
2521   
ENABLETIME element is in $HTTP_POST_VARS
2529   
$HTTP_POST_VARS[ENABLETIME] included
2515   
$key2 = DISABLETIME_
2517   
$key3 = DISABLETIME_BEGINAT
2519   
$key4 = DISABLETIME_STOPAT
2515   
$key2 = IMPORTID_
2517   
$key3 = IMPORTID_BEGINAT
2519   
$key4 = IMPORTID_STOPAT
2515   
$key2 = IMPORTINGDATE_
2517   
$key3 = IMPORTINGDATE_BEGINAT
2519   
$key4 = IMPORTINGDATE_STOPAT
2515   
$key2 = SALESCONTACT_
2517   
$key3 = SALESCONTACT_BEGINAT
2519   
$key4 = SALESCONTACT_STOPAT
2515   
$key2 = AWDB_PRJPAYMENT_TYPE_ID_
2517   
$key3 = AWDB_PRJPAYMENT_TYPE_ID_BEGINAT
2519   
$key4 = AWDB_PRJPAYMENT_TYPE_ID_STOPAT
2515   
$key2 = AWDB_PRJSHIPPING_TYPE_ID_
2517   
$key3 = AWDB_PRJSHIPPING_TYPE_ID_BEGINAT
2519   
$key4 = AWDB_PRJSHIPPING_TYPE_ID_STOPAT
2515   
$key2 = AWDB_PRJPRICE_ID_
2517   
$key3 = AWDB_PRJPRICE_ID_BEGINAT
2519   
$key4 = AWDB_PRJPRICE_ID_STOPAT
2515   
$key2 = IMPORTBY_
2517   
$key3 = IMPORTBY_BEGINAT
2519   
$key4 = IMPORTBY_STOPAT
2515   
$key2 = IMPORTSUBSUM_
2517   
$key3 = IMPORTSUBSUM_BEGINAT
2519   
$key4 = IMPORTSUBSUM_STOPAT
2515   
$key2 = IMPORTSPECPRJPRICE_
2517   
$key3 = IMPORTSPECPRJPRICE_BEGINAT
2519   
$key4 = IMPORTSPECPRJPRICE_STOPAT
2515   
$key2 = IMPORTSUM_
2517   
$key3 = IMPORTSUM_BEGINAT
2519   
$key4 = IMPORTSUM_STOPAT
2515   
$key2 = IMPORTCNT_
2517   
$key3 = IMPORTCNT_BEGINAT
2519   
$key4 = IMPORTCNT_STOPAT
2515   
$key2 = IMPORTNOTE_
2517   
$key3 = IMPORTNOTE_BEGINAT
2519   
$key4 = IMPORTNOTE_STOPAT

2564   $val[1] = ALWAYSTOP
2565   $val[$ColumnName] = ALWAYSTOP $val[$Process] = NUMBER
2595   ALWAYSTOP = _ALWAYSTOP_

2564   $val[1] = SHOWSEQ
2565   $val[$ColumnName] = SHOWSEQ $val[$Process] = NUMBER
2595   SHOWSEQ = _SHOWSEQ_

2564   $val[1] = AWDB_PRJCATE_TYPE_ID
2565   $val[$ColumnName] = AWDB_PRJCATE_TYPE_ID $val[$Process] = NUMBER
2595   AWDB_PRJCATE_TYPE_ID = _AWDB_PRJCATE_TYPE_ID_

2564   $val[1] = AWDB_PRJTREE_ID
2565   $val[$ColumnName] = AWDB_PRJTREE_ID $val[$Process] = MULTIVAR
2595   AWDB_PRJTREE_ID = _AWDB_PRJTREE_ID_
2621   $val[$Process] = MULTIVAR

2564   $val[1] = AWDB_MEMBERGRADE_TYPE_ID
2565   $val[$ColumnName] = AWDB_MEMBERGRADE_TYPE_ID $val[$Process] = MULTIVAR
2595   AWDB_MEMBERGRADE_TYPE_ID = _AWDB_MEMBERGRADE_TYPE_ID_

2564   $val[1] = AWDB_NEWS_TYPE_ID
2565   $val[$ColumnName] = AWDB_NEWS_TYPE_ID $val[$Process] = NUMBER
2595   AWDB_NEWS_TYPE_ID = _AWDB_NEWS_TYPE_ID_

2564   $val[1] = ITEMNO
2565   $val[$ColumnName] = ITEMNO $val[$Process] = TEXT
2595   ITEMNO = _ITEMNO_

2564   $val[1] = NAMECH
2565   $val[$ColumnName] = NAMECH $val[$Process] = TEXT
2595   NAMECH = _NAMECH_

2564   $val[1] = NAMEEN
2565   $val[$ColumnName] = NAMEEN $val[$Process] = TEXT
2595   NAMEEN = _NAMEEN_

2564   $val[1] = PICCH
2565   $val[$ColumnName] = PICCH $val[$Process] = TEXT
2595   PICCH = _PICCH_
2621   $val[$Process] = TEXT

2564   $val[1] = PICEN
2565   $val[$ColumnName] = PICEN $val[$Process] = TEXT
2595   PICEN = _PICEN_

2564   $val[1] = DESCCH
2565   $val[$ColumnName] = DESCCH $val[$Process] = HTML
2595   DESCCH = _DESCCH_

2564   $val[1] = DESCEN
2565   $val[$ColumnName] = DESCEN $val[$Process] = HTML
2595   DESCEN = _DESCEN_

2564   $val[1] = PSCH
2565   $val[$ColumnName] = PSCH $val[$Process] = TEXT
2595   PSCH = _PSCH_
2621   $val[$Process] = TEXT

2564   $val[1] = PSEN
2565   $val[$ColumnName] = PSEN $val[$Process] = TEXT
2595   PSEN = _PSEN_

2564   $val[1] = PRICECH
2565   $val[$ColumnName] = PRICECH $val[$Process] = NUMBER
2595   PRICECH = _PRICECH_

2564   $val[1] = PRICEEN
2565   $val[$ColumnName] = PRICEEN $val[$Process] = NUMBER
2595   PRICEEN = _PRICEEN_

2564   $val[1] = FILE01
2565   $val[$ColumnName] = FILE01 $val[$Process] = FILE
2595   FILE01 = _FILE01_

2564   $val[1] = FILE02
2565   $val[$ColumnName] = FILE02 $val[$Process] = FILE
2595   FILE02 = _FILE02_

2564   $val[1] = PIC01
2565   $val[$ColumnName] = PIC01 $val[$Process] = IMAGE
2595   PIC01 = _PIC01_

2564   $val[1] = PIC02
2565   $val[$ColumnName] = PIC02 $val[$Process] = IMAGE
2595   PIC02 = _PIC02_
2621   $val[$Process] = IMAGE

2564   $val[1] = PIC03
2565   $val[$ColumnName] = PIC03 $val[$Process] = IMAGE
2595   PIC03 = _PIC03_

2564   $val[1] = PIC04
2565   $val[$ColumnName] = PIC04 $val[$Process] = IMAGE
2595   PIC04 = _PIC04_

2564   $val[1] = PIC05
2565   $val[$ColumnName] = PIC05 $val[$Process] = IMAGE
2595   PIC05 = _PIC05_

2564   $val[1] = PIC06
2565   $val[$ColumnName] = PIC06 $val[$Process] = IMAGE
2595   PIC06 = _PIC06_

2564   $val[1] = PIC07
2565   $val[$ColumnName] = PIC07 $val[$Process] = IMAGE
2595   PIC07 = _PIC07_

2564   $val[1] = PIC08
2565   $val[$ColumnName] = PIC08 $val[$Process] = IMAGE
2595   PIC08 = _PIC08_

2564   $val[1] = PIC09
2565   $val[$ColumnName] = PIC09 $val[$Process] = IMAGE
2595   PIC09 = _PIC09_

2564   $val[1] = PIC10
2565   $val[$ColumnName] = PIC10 $val[$Process] = IMAGE
2595   PIC10 = _PIC10_

2564   $val[1] = UUID
2565   $val[$ColumnName] = UUID $val[$Process] = TEXT
2595   UUID = _UUID_

2564   $val[1] = EXTRA
2565   $val[$ColumnName] = EXTRA $val[$Process] = TEXT
2595   EXTRA = _EXTRA_

2564   $val[1] = EXTRA0
2565   $val[$ColumnName] = EXTRA0 $val[$Process] = TEXT
2595   EXTRA0 = _EXTRA0_

2564   $val[1] = STOCKSYNC
2565   $val[$ColumnName] = STOCKSYNC $val[$Process] = NUMBER
2595   STOCKSYNC = _STOCKSYNC_

2564   $val[1] = STOCKCNT
2565   $val[$ColumnName] = STOCKCNT $val[$Process] = NUMBER
2595   STOCKCNT = _STOCKCNT_

2564   $val[1] = SELLCNT
2565   $val[$ColumnName] = SELLCNT $val[$Process] = NUMBER
2595   SELLCNT = _SELLCNT_

2564   $val[1] = CLICKCNT
2565   $val[$ColumnName] = CLICKCNT $val[$Process] = (
2595   CLICKCNT = _CLICKCNT_

2564   $val[1] = CREATEDTIME
2565   $val[$ColumnName] = CREATEDTIME $val[$Process] = DATE
2595   CREATEDTIME = _CREATEDTIME_

2564   $val[1] = MODIFYTIME
2565   $val[$ColumnName] = MODIFYTIME $val[$Process] = DATE
2595   MODIFYTIME = _MODIFYTIME_

2564   $val[1] = AWDB_USER_ID
2565   $val[$ColumnName] = AWDB_USER_ID $val[$Process] = NUMBER
2595   AWDB_USER_ID = _AWDB_USER_ID_

2564   $val[1] = AWDB_SHELFSTATUSNOW_TYPE_ID
2565   $val[$ColumnName] = AWDB_SHELFSTATUSNOW_TYPE_ID $val[$Process] = NUMBER
2588   
$searchtmpstr = !
2590   
$searchpreceedq = 1
2595   AWDB_SHELFSTATUSNOW_TYPE_ID = _AWDB_SHELFSTATUSNOW_TYPE_ID_
2621   $val[$Process] = NUMBER
3208   
$val[3] = NUMBER AWDB_SHELFSTATUSNOW_TYPE_ID
3209   
$domode = SEARCH
3272   
Number : AWDB_SHELFSTATUSNOW_TYPE_ID
3273   
$key : AWDB_SHELFSTATUSNOW_TYPE_ID in_array($key,$httppostkeys) : 1
3275   
$searchpreceedq = 1

2564   $val[1] = AWDB_ENABLESTATUSNOW_TYPE_ID
2565   $val[$ColumnName] = AWDB_ENABLESTATUSNOW_TYPE_ID $val[$Process] = NUMBER
2588   
$searchtmpstr = >
2590   
$searchpreceedq = 1
2595   AWDB_ENABLESTATUSNOW_TYPE_ID = _AWDB_ENABLESTATUSNOW_TYPE_ID_
2621   $val[$Process] = NUMBER
3208   
$val[3] = NUMBER AWDB_ENABLESTATUSNOW_TYPE_ID
3209   
$domode = SEARCH
3272   
Number : AWDB_ENABLESTATUSNOW_TYPE_ID
3273   
$key : AWDB_ENABLESTATUSNOW_TYPE_ID in_array($key,$httppostkeys) : 1
3275   
$searchpreceedq = 1

2564   $val[1] = ENABLETIME
2565   $val[$ColumnName] = ENABLETIME $val[$Process] = DATE
2588   
$searchtmpstr = <
2590   
$searchpreceedq = 1
2595   ENABLETIME = _ENABLETIME_
2621   $val[$Process] = DATE
2752   $searchpreceedq = 1
2754   $val[27] = DATETIME
2777   $val[$Var22] == DATETIME ENABLETIME = DATETIME
$valnow = 2019-02-23 2779
2795   strlen($valnow)==10 ENABLETIME = DATETIME
2845   $searchsql = AWDB_PRJITEM.ENABLETIME < '2019-02-23 00:00:00'

2564   $val[1] = DISABLETIME
2565   $val[$ColumnName] = DISABLETIME $val[$Process] = DATE
2595   DISABLETIME = _DISABLETIME_

2564   $val[1] = IMPORTID
2565   $val[$ColumnName] = IMPORTID $val[$Process] = TEXT
2595   IMPORTID = _IMPORTID_

2564   $val[1] = IMPORTINGDATE
2565   $val[$ColumnName] = IMPORTINGDATE $val[$Process] = DATE
2595   IMPORTINGDATE = _IMPORTINGDATE_

2564   $val[1] = SALESCONTACT
2565   $val[$ColumnName] = SALESCONTACT $val[$Process] = TEXT
2595   SALESCONTACT = _SALESCONTACT_

2564   $val[1] = AWDB_PRJPAYMENT_TYPE_ID
2565   $val[$ColumnName] = AWDB_PRJPAYMENT_TYPE_ID $val[$Process] = NUMBER
2595   AWDB_PRJPAYMENT_TYPE_ID = _AWDB_PRJPAYMENT_TYPE_ID_

2564   $val[1] = AWDB_PRJSHIPPING_TYPE_ID
2565   $val[$ColumnName] = AWDB_PRJSHIPPING_TYPE_ID $val[$Process] = NUMBER
2595   AWDB_PRJSHIPPING_TYPE_ID = _AWDB_PRJSHIPPING_TYPE_ID_

2564   $val[1] = AWDB_PRJPRICE_ID
2565   $val[$ColumnName] = AWDB_PRJPRICE_ID $val[$Process] = NUMBER
2595   AWDB_PRJPRICE_ID = _AWDB_PRJPRICE_ID_

2564   $val[1] = IMPORTBY
2565   $val[$ColumnName] = IMPORTBY $val[$Process] = NUMBER
2595   IMPORTBY = _IMPORTBY_

2564   $val[1] = IMPORTSUBSUM
2565   $val[$ColumnName] = IMPORTSUBSUM $val[$Process] = NUMBER
2595   IMPORTSUBSUM = _IMPORTSUBSUM_

2564   $val[1] = IMPORTSPECPRJPRICE
2565   $val[$ColumnName] = IMPORTSPECPRJPRICE $val[$Process] = NUMBER
2595   IMPORTSPECPRJPRICE = _IMPORTSPECPRJPRICE_

2564   $val[1] = IMPORTSUM
2565   $val[$ColumnName] = IMPORTSUM $val[$Process] = NUMBER
2595   IMPORTSUM = _IMPORTSUM_

2564   $val[1] = IMPORTCNT
2565   $val[$ColumnName] = IMPORTCNT $val[$Process] = NUMBER
2595   IMPORTCNT = _IMPORTCNT_

2564   $val[1] = IMPORTNOTE
2565   $val[$ColumnName] = IMPORTNOTE $val[$Process] = TEXT
2595   IMPORTNOTE = _IMPORTNOTE_
2515   
$key2 = ALWAYSTOP_
2517   
$key3 = ALWAYSTOP_BEGINAT
2519   
$key4 = ALWAYSTOP_STOPAT
2515   
$key2 = SHOWSEQ_
2517   
$key3 = SHOWSEQ_BEGINAT
2519   
$key4 = SHOWSEQ_STOPAT
2515   
$key2 = AWDB_PRJCATE_TYPE_ID_
2517   
$key3 = AWDB_PRJCATE_TYPE_ID_BEGINAT
2519   
$key4 = AWDB_PRJCATE_TYPE_ID_STOPAT
2515   
$key2 = AWDB_PRJTREE_ID_
2517   
$key3 = AWDB_PRJTREE_ID_BEGINAT
2519   
$key4 = AWDB_PRJTREE_ID_STOPAT
2521   
AWDB_PRJTREE_ID element is in $HTTP_POST_VARS
2525   
$HTTP_POST_VARS[AWDB_PRJTREE_ID] included
2515   
$key2 = AWDB_MEMBERGRADE_TYPE_ID_
2517   
$key3 = AWDB_MEMBERGRADE_TYPE_ID_BEGINAT
2519   
$key4 = AWDB_MEMBERGRADE_TYPE_ID_STOPAT
2515   
$key2 = AWDB_NEWS_TYPE_ID_
2517   
$key3 = AWDB_NEWS_TYPE_ID_BEGINAT
2519   
$key4 = AWDB_NEWS_TYPE_ID_STOPAT
2515   
$key2 = ITEMNO_
2517   
$key3 = ITEMNO_BEGINAT
2519   
$key4 = ITEMNO_STOPAT
2515   
$key2 = NAMECH_
2517   
$key3 = NAMECH_BEGINAT
2519   
$key4 = NAMECH_STOPAT
2515   
$key2 = NAMEEN_
2517   
$key3 = NAMEEN_BEGINAT
2519   
$key4 = NAMEEN_STOPAT
2515   
$key2 = PICCH_
2517   
$key3 = PICCH_BEGINAT
2519   
$key4 = PICCH_STOPAT
2515   
$key2 = PICEN_
2517   
$key3 = PICEN_BEGINAT
2519   
$key4 = PICEN_STOPAT
2515   
$key2 = DESCCH_
2517   
$key3 = DESCCH_BEGINAT
2519   
$key4 = DESCCH_STOPAT
2515   
$key2 = DESCEN_
2517   
$key3 = DESCEN_BEGINAT
2519   
$key4 = DESCEN_STOPAT
2515   
$key2 = PSCH_
2517   
$key3 = PSCH_BEGINAT
2519   
$key4 = PSCH_STOPAT
2515   
$key2 = PSEN_
2517   
$key3 = PSEN_BEGINAT
2519   
$key4 = PSEN_STOPAT
2515   
$key2 = PRICECH_
2517   
$key3 = PRICECH_BEGINAT
2519   
$key4 = PRICECH_STOPAT
2515   
$key2 = PRICEEN_
2517   
$key3 = PRICEEN_BEGINAT
2519   
$key4 = PRICEEN_STOPAT
2515   
$key2 = FILE01_
2517   
$key3 = FILE01_BEGINAT
2519   
$key4 = FILE01_STOPAT
2515   
$key2 = FILE02_
2517   
$key3 = FILE02_BEGINAT
2519   
$key4 = FILE02_STOPAT
2515   
$key2 = PIC01_
2517   
$key3 = PIC01_BEGINAT
2519   
$key4 = PIC01_STOPAT
2515   
$key2 = PIC02_
2517   
$key3 = PIC02_BEGINAT
2519   
$key4 = PIC02_STOPAT
2515   
$key2 = PIC03_
2517   
$key3 = PIC03_BEGINAT
2519   
$key4 = PIC03_STOPAT
2515   
$key2 = PIC04_
2517   
$key3 = PIC04_BEGINAT
2519   
$key4 = PIC04_STOPAT
2515   
$key2 = PIC05_
2517   
$key3 = PIC05_BEGINAT
2519   
$key4 = PIC05_STOPAT
2515   
$key2 = PIC06_
2517   
$key3 = PIC06_BEGINAT
2519   
$key4 = PIC06_STOPAT
2515   
$key2 = PIC07_
2517   
$key3 = PIC07_BEGINAT
2519   
$key4 = PIC07_STOPAT
2515   
$key2 = PIC08_
2517   
$key3 = PIC08_BEGINAT
2519   
$key4 = PIC08_STOPAT
2515   
$key2 = PIC09_
2517   
$key3 = PIC09_BEGINAT
2519   
$key4 = PIC09_STOPAT
2515   
$key2 = PIC10_
2517   
$key3 = PIC10_BEGINAT
2519   
$key4 = PIC10_STOPAT
2515   
$key2 = UUID_
2517   
$key3 = UUID_BEGINAT
2519   
$key4 = UUID_STOPAT
2515   
$key2 = EXTRA_
2517   
$key3 = EXTRA_BEGINAT
2519   
$key4 = EXTRA_STOPAT
2515   
$key2 = EXTRA0_
2517   
$key3 = EXTRA0_BEGINAT
2519   
$key4 = EXTRA0_STOPAT
2515   
$key2 = STOCKSYNC_
2517   
$key3 = STOCKSYNC_BEGINAT
2519   
$key4 = STOCKSYNC_STOPAT
2515   
$key2 = STOCKCNT_
2517   
$key3 = STOCKCNT_BEGINAT
2519   
$key4 = STOCKCNT_STOPAT
2515   
$key2 = SELLCNT_
2517   
$key3 = SELLCNT_BEGINAT
2519   
$key4 = SELLCNT_STOPAT
2515   
$key2 = CLICKCNT_
2517   
$key3 = CLICKCNT_BEGINAT
2519   
$key4 = CLICKCNT_STOPAT
2515   
$key2 = CREATEDTIME_
2517   
$key3 = CREATEDTIME_BEGINAT
2519   
$key4 = CREATEDTIME_STOPAT
2515   
$key2 = MODIFYTIME_
2517   
$key3 = MODIFYTIME_BEGINAT
2519   
$key4 = MODIFYTIME_STOPAT
2515   
$key2 = AWDB_USER_ID_
2517   
$key3 = AWDB_USER_ID_BEGINAT
2519   
$key4 = AWDB_USER_ID_STOPAT
2515   
$key2 = AWDB_SHELFSTATUSNOW_TYPE_ID_
2517   
$key3 = AWDB_SHELFSTATUSNOW_TYPE_ID_BEGINAT
2519   
$key4 = AWDB_SHELFSTATUSNOW_TYPE_ID_STOPAT
2521   
AWDB_SHELFSTATUSNOW_TYPE_ID element is in $HTTP_POST_VARS
2529   
$HTTP_POST_VARS[AWDB_SHELFSTATUSNOW_TYPE_ID] included
2515   
$key2 = AWDB_ENABLESTATUSNOW_TYPE_ID_
2517   
$key3 = AWDB_ENABLESTATUSNOW_TYPE_ID_BEGINAT
2519   
$key4 = AWDB_ENABLESTATUSNOW_TYPE_ID_STOPAT
2521   
AWDB_ENABLESTATUSNOW_TYPE_ID element is in $HTTP_POST_VARS
2529   
$HTTP_POST_VARS[AWDB_ENABLESTATUSNOW_TYPE_ID] included
2515   
$key2 = ENABLETIME_
2517   
$key3 = ENABLETIME_BEGINAT
2519   
$key4 = ENABLETIME_STOPAT
2521   
ENABLETIME element is in $HTTP_POST_VARS
2529   
$HTTP_POST_VARS[ENABLETIME] included
2515   
$key2 = DISABLETIME_
2517   
$key3 = DISABLETIME_BEGINAT
2519   
$key4 = DISABLETIME_STOPAT
2515   
$key2 = IMPORTID_
2517   
$key3 = IMPORTID_BEGINAT
2519   
$key4 = IMPORTID_STOPAT
2515   
$key2 = IMPORTINGDATE_
2517   
$key3 = IMPORTINGDATE_BEGINAT
2519   
$key4 = IMPORTINGDATE_STOPAT
2515   
$key2 = SALESCONTACT_
2517   
$key3 = SALESCONTACT_BEGINAT
2519   
$key4 = SALESCONTACT_STOPAT
2515   
$key2 = AWDB_PRJPAYMENT_TYPE_ID_
2517   
$key3 = AWDB_PRJPAYMENT_TYPE_ID_BEGINAT
2519   
$key4 = AWDB_PRJPAYMENT_TYPE_ID_STOPAT
2515   
$key2 = AWDB_PRJSHIPPING_TYPE_ID_
2517   
$key3 = AWDB_PRJSHIPPING_TYPE_ID_BEGINAT
2519   
$key4 = AWDB_PRJSHIPPING_TYPE_ID_STOPAT
2515   
$key2 = AWDB_PRJPRICE_ID_
2517   
$key3 = AWDB_PRJPRICE_ID_BEGINAT
2519   
$key4 = AWDB_PRJPRICE_ID_STOPAT
2515   
$key2 = IMPORTBY_
2517   
$key3 = IMPORTBY_BEGINAT
2519   
$key4 = IMPORTBY_STOPAT
2515   
$key2 = IMPORTSUBSUM_
2517   
$key3 = IMPORTSUBSUM_BEGINAT
2519   
$key4 = IMPORTSUBSUM_STOPAT
2515   
$key2 = IMPORTSPECPRJPRICE_
2517   
$key3 = IMPORTSPECPRJPRICE_BEGINAT
2519   
$key4 = IMPORTSPECPRJPRICE_STOPAT
2515   
$key2 = IMPORTSUM_
2517   
$key3 = IMPORTSUM_BEGINAT
2519   
$key4 = IMPORTSUM_STOPAT
2515   
$key2 = IMPORTCNT_
2517   
$key3 = IMPORTCNT_BEGINAT
2519   
$key4 = IMPORTCNT_STOPAT
2515   
$key2 = IMPORTNOTE_
2517   
$key3 = IMPORTNOTE_BEGINAT
2519   
$key4 = IMPORTNOTE_STOPAT

2564   $val[1] = ALWAYSTOP
2565   $val[$ColumnName] = ALWAYSTOP $val[$Process] = NUMBER
2595   ALWAYSTOP = _ALWAYSTOP_

2564   $val[1] = SHOWSEQ
2565   $val[$ColumnName] = SHOWSEQ $val[$Process] = NUMBER
2595   SHOWSEQ = _SHOWSEQ_

2564   $val[1] = AWDB_PRJCATE_TYPE_ID
2565   $val[$ColumnName] = AWDB_PRJCATE_TYPE_ID $val[$Process] = NUMBER
2595   AWDB_PRJCATE_TYPE_ID = _AWDB_PRJCATE_TYPE_ID_

2564   $val[1] = AWDB_PRJTREE_ID
2565   $val[$ColumnName] = AWDB_PRJTREE_ID $val[$Process] = MULTIVAR
2595   AWDB_PRJTREE_ID = _AWDB_PRJTREE_ID_
2621   $val[$Process] = MULTIVAR

2564   $val[1] = AWDB_MEMBERGRADE_TYPE_ID
2565   $val[$ColumnName] = AWDB_MEMBERGRADE_TYPE_ID $val[$Process] = MULTIVAR
2595   AWDB_MEMBERGRADE_TYPE_ID = _AWDB_MEMBERGRADE_TYPE_ID_

2564   $val[1] = AWDB_NEWS_TYPE_ID
2565   $val[$ColumnName] = AWDB_NEWS_TYPE_ID $val[$Process] = NUMBER
2595   AWDB_NEWS_TYPE_ID = _AWDB_NEWS_TYPE_ID_

2564   $val[1] = ITEMNO
2565   $val[$ColumnName] = ITEMNO $val[$Process] = TEXT
2595   ITEMNO = _ITEMNO_

2564   $val[1] = NAMECH
2565   $val[$ColumnName] = NAMECH $val[$Process] = TEXT
2595   NAMECH = _NAMECH_

2564   $val[1] = NAMEEN
2565   $val[$ColumnName] = NAMEEN $val[$Process] = TEXT
2595   NAMEEN = _NAMEEN_

2564   $val[1] = PICCH
2565   $val[$ColumnName] = PICCH $val[$Process] = TEXT
2595   PICCH = _PICCH_

2564   $val[1] = PICEN
2565   $val[$ColumnName] = PICEN $val[$Process] = TEXT
2595   PICEN = _PICEN_

2564   $val[1] = DESCCH
2565   $val[$ColumnName] = DESCCH $val[$Process] = HTML
2595   DESCCH = _DESCCH_
2621   $val[$Process] = HTML

2564   $val[1] = DESCEN
2565   $val[$ColumnName] = DESCEN $val[$Process] = HTML
2595   DESCEN = _DESCEN_

2564   $val[1] = PSCH
2565   $val[$ColumnName] = PSCH $val[$Process] = TEXT
2595   PSCH = _PSCH_

2564   $val[1] = PSEN
2565   $val[$ColumnName] = PSEN $val[$Process] = TEXT
2595   PSEN = _PSEN_

2564   $val[1] = PRICECH
2565   $val[$ColumnName] = PRICECH $val[$Process] = NUMBER
2595   PRICECH = _PRICECH_

2564   $val[1] = PRICEEN
2565   $val[$ColumnName] = PRICEEN $val[$Process] = NUMBER
2595   PRICEEN = _PRICEEN_

2564   $val[1] = FILE01
2565   $val[$ColumnName] = FILE01 $val[$Process] = FILE
2595   FILE01 = _FILE01_

2564   $val[1] = FILE02
2565   $val[$ColumnName] = FILE02 $val[$Process] = FILE
2595   FILE02 = _FILE02_

2564   $val[1] = PIC01
2565   $val[$ColumnName] = PIC01 $val[$Process] = IMAGE
2595   PIC01 = _PIC01_

2564   $val[1] = PIC02
2565   $val[$ColumnName] = PIC02 $val[$Process] = IMAGE
2595   PIC02 = _PIC02_

2564   $val[1] = PIC03
2565   $val[$ColumnName] = PIC03 $val[$Process] = IMAGE
2595   PIC03 = _PIC03_

2564   $val[1] = PIC04
2565   $val[$ColumnName] = PIC04 $val[$Process] = IMAGE
2595   PIC04 = _PIC04_

2564   $val[1] = PIC05
2565   $val[$ColumnName] = PIC05 $val[$Process] = IMAGE
2595   PIC05 = _PIC05_

2564   $val[1] = PIC06
2565   $val[$ColumnName] = PIC06 $val[$Process] = IMAGE
2595   PIC06 = _PIC06_

2564   $val[1] = PIC07
2565   $val[$ColumnName] = PIC07 $val[$Process] = IMAGE
2595   PIC07 = _PIC07_

2564   $val[1] = PIC08
2565   $val[$ColumnName] = PIC08 $val[$Process] = IMAGE
2595   PIC08 = _PIC08_

2564   $val[1] = PIC09
2565   $val[$ColumnName] = PIC09 $val[$Process] = IMAGE
2595   PIC09 = _PIC09_

2564   $val[1] = PIC10
2565   $val[$ColumnName] = PIC10 $val[$Process] = IMAGE
2595   PIC10 = _PIC10_

2564   $val[1] = UUID
2565   $val[$ColumnName] = UUID $val[$Process] = TEXT
2595   UUID = _UUID_

2564   $val[1] = EXTRA
2565   $val[$ColumnName] = EXTRA $val[$Process] = TEXT
2595   EXTRA = _EXTRA_

2564   $val[1] = EXTRA0
2565   $val[$ColumnName] = EXTRA0 $val[$Process] = TEXT
2595   EXTRA0 = _EXTRA0_

2564   $val[1] = STOCKSYNC
2565   $val[$ColumnName] = STOCKSYNC $val[$Process] = NUMBER
2595   STOCKSYNC = _STOCKSYNC_

2564   $val[1] = STOCKCNT
2565   $val[$ColumnName] = STOCKCNT $val[$Process] = NUMBER
2595   STOCKCNT = _STOCKCNT_

2564   $val[1] = SELLCNT
2565   $val[$ColumnName] = SELLCNT $val[$Process] = NUMBER
2595   SELLCNT = _SELLCNT_

2564   $val[1] = CLICKCNT
2565   $val[$ColumnName] = CLICKCNT $val[$Process] = (
2595   CLICKCNT = _CLICKCNT_

2564   $val[1] = CREATEDTIME
2565   $val[$ColumnName] = CREATEDTIME $val[$Process] = DATE
2595   CREATEDTIME = _CREATEDTIME_

2564   $val[1] = MODIFYTIME
2565   $val[$ColumnName] = MODIFYTIME $val[$Process] = DATE
2595   MODIFYTIME = _MODIFYTIME_

2564   $val[1] = AWDB_USER_ID
2565   $val[$ColumnName] = AWDB_USER_ID $val[$Process] = NUMBER
2595   AWDB_USER_ID = _AWDB_USER_ID_

2564   $val[1] = AWDB_SHELFSTATUSNOW_TYPE_ID
2565   $val[$ColumnName] = AWDB_SHELFSTATUSNOW_TYPE_ID $val[$Process] = NUMBER
2588   
$searchtmpstr = !
2590   
$searchpreceedq = 1
2595   AWDB_SHELFSTATUSNOW_TYPE_ID = _AWDB_SHELFSTATUSNOW_TYPE_ID_
2621   $val[$Process] = NUMBER
3208   
$val[3] = NUMBER AWDB_SHELFSTATUSNOW_TYPE_ID
3209   
$domode = SEARCH
3272   
Number : AWDB_SHELFSTATUSNOW_TYPE_ID
3273   
$key : AWDB_SHELFSTATUSNOW_TYPE_ID in_array($key,$httppostkeys) : 1
3275   
$searchpreceedq = 1

2564   $val[1] = AWDB_ENABLESTATUSNOW_TYPE_ID
2565   $val[$ColumnName] = AWDB_ENABLESTATUSNOW_TYPE_ID $val[$Process] = NUMBER
2588   
$searchtmpstr = >
2590   
$searchpreceedq = 1
2595   AWDB_ENABLESTATUSNOW_TYPE_ID = _AWDB_ENABLESTATUSNOW_TYPE_ID_
2621   $val[$Process] = NUMBER
3208   
$val[3] = NUMBER AWDB_ENABLESTATUSNOW_TYPE_ID
3209   
$domode = SEARCH
3272   
Number : AWDB_ENABLESTATUSNOW_TYPE_ID
3273   
$key : AWDB_ENABLESTATUSNOW_TYPE_ID in_array($key,$httppostkeys) : 1
3275   
$searchpreceedq = 1

2564   $val[1] = ENABLETIME
2565   $val[$ColumnName] = ENABLETIME $val[$Process] = DATE
2588   
$searchtmpstr = <
2590   
$searchpreceedq = 1
2595   ENABLETIME = _ENABLETIME_
2621   $val[$Process] = DATE
2752   $searchpreceedq = 1
2754   $val[27] = DATETIME
2777   $val[$Var22] == DATETIME ENABLETIME = DATETIME
$valnow = 2019-02-23 2779
2795   strlen($valnow)==10 ENABLETIME = DATETIME
2845   $searchsql = AWDB_PRJITEM.ENABLETIME < '2019-02-23 00:00:00'

2564   $val[1] = DISABLETIME
2565   $val[$ColumnName] = DISABLETIME $val[$Process] = DATE
2595   DISABLETIME = _DISABLETIME_

2564   $val[1] = IMPORTID
2565   $val[$ColumnName] = IMPORTID $val[$Process] = TEXT
2595   IMPORTID = _IMPORTID_

2564   $val[1] = IMPORTINGDATE
2565   $val[$ColumnName] = IMPORTINGDATE $val[$Process] = DATE
2595   IMPORTINGDATE = _IMPORTINGDATE_

2564   $val[1] = SALESCONTACT
2565   $val[$ColumnName] = SALESCONTACT $val[$Process] = TEXT
2595   SALESCONTACT = _SALESCONTACT_

2564   $val[1] = AWDB_PRJPAYMENT_TYPE_ID
2565   $val[$ColumnName] = AWDB_PRJPAYMENT_TYPE_ID $val[$Process] = NUMBER
2595   AWDB_PRJPAYMENT_TYPE_ID = _AWDB_PRJPAYMENT_TYPE_ID_

2564   $val[1] = AWDB_PRJSHIPPING_TYPE_ID
2565   $val[$ColumnName] = AWDB_PRJSHIPPING_TYPE_ID $val[$Process] = NUMBER
2595   AWDB_PRJSHIPPING_TYPE_ID = _AWDB_PRJSHIPPING_TYPE_ID_

2564   $val[1] = AWDB_PRJPRICE_ID
2565   $val[$ColumnName] = AWDB_PRJPRICE_ID $val[$Process] = NUMBER
2595   AWDB_PRJPRICE_ID = _AWDB_PRJPRICE_ID_

2564   $val[1] = IMPORTBY
2565   $val[$ColumnName] = IMPORTBY $val[$Process] = NUMBER
2595   IMPORTBY = _IMPORTBY_

2564   $val[1] = IMPORTSUBSUM
2565   $val[$ColumnName] = IMPORTSUBSUM $val[$Process] = NUMBER
2595   IMPORTSUBSUM = _IMPORTSUBSUM_

2564   $val[1] = IMPORTSPECPRJPRICE
2565   $val[$ColumnName] = IMPORTSPECPRJPRICE $val[$Process] = NUMBER
2595   IMPORTSPECPRJPRICE = _IMPORTSPECPRJPRICE_

2564   $val[1] = IMPORTSUM
2565   $val[$ColumnName] = IMPORTSUM $val[$Process] = NUMBER
2595   IMPORTSUM = _IMPORTSUM_

2564   $val[1] = IMPORTCNT
2565   $val[$ColumnName] = IMPORTCNT $val[$Process] = NUMBER
2595   IMPORTCNT = _IMPORTCNT_

2564   $val[1] = IMPORTNOTE
2565   $val[$ColumnName] = IMPORTNOTE $val[$Process] = TEXT
2595   IMPORTNOTE = _IMPORTNOTE_ Frankytw-App,台灣民宿特搜

Frankytw-App,台灣民宿特搜, B&B, Bed and Breakfast,Taiwan -, 九份民宿, 台北, 淡水, 綠島, 澎湖, 台東, 高雄, 墾丁民宿, 阿里山民宿, 清境民宿, 花蓮, 日月潭民宿, 溫泉民宿

台灣民宿特搜-收錄全台各地超過三千筆民宿旅店 (B&B) 聯絡資訊 您可使用地區分類清單瀏覽,或依訊息種類排序. 搜尋功能可依關鍵字搜尋所有欄位. 開啟民宿旅店訊息時,內建按鈕提供快速開啟功能: 1. 依清單顯示之號碼直接撥號 2. 依清單顯示之地址開啟地圖 3. 依清單顯示之網址開啟網頁 4. 以E-mail 傳送指定項目 5. 單一項目開啟時可加入收藏資料夾. 九份民宿, 台北, 淡水, 綠島, 澎湖, 台東, 高雄, 墾丁民宿, 阿里山民宿, 清境民宿, 花蓮, 日月潭民宿, 溫泉民宿

Please leave your contact information below,
frankytw.com will regularly provide you with updated information related to this site.

 
* Required Field
* Contact Name|
Company Name |
* E-mail |
Phone |
* Message Type |
* Message Subject |
* Message |
* Captcha Code | Verification Image